HỒ XUÂN HƯƠNG – BÀ CHÚA THƠ NÔM

🎉 Happy International Women Day 🎉

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son

Những vần thơ thanh tú, nhưng đầy tính phong tình, phồn thực ấy chính là hiện tượng nhiều học giả tranh cãi cho đến ngày nay, sáng tác bởi ‘bà chúa thơ Nôm’ Hồ Xuân Hương, là một thi sĩ nữ, sống trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX.

Không có mô tả ảnh.

Con nhà trâm anh nên Hồ Xuân Hương được hưởng tuổi thơ êm đềm, nhiều nguồn tư liệu viết bà sống ở một dinh thự lớn tên là Cổ Nguyệt Đường ven hồ Tây. Cha mất, mẹ tái hôn nên nữ sĩ không chịu vòng gia giáo nghiêm khắc, tuy vậy bà vẫn hưởng nền giáo dục tốt và có tư chất thông minh.

Thơ Hồ Xuân Hương luôn được trình bày theo phong cách thất ngôn bát cú hay thất ngôn tứ nguyên, bút pháp được nhận định là điêu luyện nhưng phần Nôm nhiều phần đặc sắc hơn chữ Hán. Ý tưởng rất táo bạo, dù là điều cấm kị đối với lễ giáo đương thời.

Vì vậy, Hồ Xuân Hương được xem như hiện tượng kỳ thú của dòng thi ca cổ điển Việt Nam khi tích cực đưa ra cái nhìn đối lập với truyền thống đạo đức, nhưng không vì thế mà tự trở nên suy đồi.Tựu trung, các di tác phần nào cho phép hậu thế thấy thực trạng tang thương ở thời đại bà sống và cả quá trình mục rữa của nhiều lề lối cũ.

VN GUIDE – KHỞI NGUỒN CỦA MỌI CHUYẾN ĐI
For Android: https://goo.gl/NYxnGk
For IOS: https://goo.gl/Kya8PR