0%

CÁCH 1: TẢI ỨNG DỤNG BẰNG MÃ QR
B1: Mở ứng dụng Máy ảnh
B2: Hướng Máy ảnh vào mã QR.
B3: Thông báo hiện lên màn hình, nhấp vào đường
dẫn để tải về từ thư viện ứng dụng.
CÁCH 2: TẢI ỨNG DỤNG THỦ CÔNG
B1: Mở thư viện ứng dụng
B2: Tìm ‘VNGuide’ trên thanh tìm kiếm
B3: Tải về

Bản quyền thuộc về AIB Group

null

Thông tin phong phú, nội dung đa dạng

Truy xuất dữ liệu nhanh chóng, đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: du lịch, ẩm thực, văn hóa, lịch sử.
null

Thuyết minh tự động

Hỗ trợ du khách tham quan với hệ thống thuyết minh tự động
null

Đa ngôn ngữ

Nội dung thông tin được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh (Dự kiến triến khai tiếp tiếng Hàn, Trung ...)
null

Thực tế ảo VR Tour

Hỗ trợ nền tảng tham quan thực tế ảo VR Tour, Video 360.
null

Quét mã QR

Truy cập dữ liệu tức thời tại điểm tham quan

VN GUIDE - KHỞI NGUỒN CỦA MỌI CHUYẾN ĐI
https://vnguide.vn
https://www.facebook.com/vnguide360

CÁCH 1: TẢI ỨNG DỤNG BẰNG MÃ QR
B1: Mở ứng dụng Máy ảnh
B2: Hướng Máy ảnh vào mã QR.
B3: Thông báo hiện lên màn hình, nhấp vào đường
dẫn để tải về từ thư viện ứng dụng.
CÁCH 2: TẢI ỨNG DỤNG THỦ CÔNG
B1: Mở thư viện ứng dụng
B2: Tìm ‘VNGuide’ trên thanh tìm kiếm
B3: Tải về

Bản quyền thuộc về AIB Group

null

Thông tin phong phú, nội dung đa dạng

Truy xuất dữ liệu nhanh chóng, đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: du lịch, ẩm thực, văn hóa, lịch sử.
null

Thuyết minh tự động

Hỗ trợ du khách tham quan với hệ thống thuyết minh tự động
null

Đa ngôn ngữ

Nội dung thông tin được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh (Dự kiến triến khai tiếp tiếng Hàn, Trung ...)
null

Thực tế ảo VR Tour

Hỗ trợ nền tảng tham quan thực tế ảo VR Tour, Video 360.
null

Quét mã QR

Truy cập dữ liệu tức thời tại điểm tham quan

VN GUIDE - KHỞI NGUỒN CỦA MỌI CHUYẾN ĐI
https://vnguide.vn
https://www.facebook.com/vnguide360

https://vnguide.vn/wp-content/themes/vnguide/
https://vnguide.vn//
#0077cc
style5
paged
Loading posts...
#
on
none
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here